Diccionari de Sinònims

Introduïu la paraula dins la casella per la qual voleu buscar els seus sinònims.

EL DICCIONARI DE SINÒNIMS EN CATALÀ

Utilitza el buscador de sinònims per descobrir noves paraules i enriquir la semàntica dels teus continguts. Aquest diccionari ha estat creat per facilitar l’accés a la recerca de sinònims i aprendre recursos lingüístics.

Què són els Sinònims?

Els sinònims són paraules o expressions que tenen el mateix significat o un de molt semblant i formem part de la mateixa categoria gramatical. S’utilitzen com a recurs lingüístic per no reiterar la mateixa paraula en un text o paràgraf. Podem substituir un mot per un altre sempre que les connotacions de la paraula coincideixin amb el que s’està narrant.

 • Exemple: El sinònim de “paraula” és: mot, terme o vocable.

La relació oposada de la sinonímia és l’antonímia, que s’estableix quan dues paraules tenen significats oposats (antònims).

 • Exemple: L’antònim de “fred” és: calor. Altres antònims com alt/baix, viu/mort, abans/després.

Tipus d’antònims

 1. Antònims complementaris: L’afirmació d’un implica la negació de l’altre. Exemple: dia/nit o viu/mort.
 2. Antònims de grau: Permeten una gradació. Entre gelat i bullent podem trobar diferents graus. Exemple: fred, natural, tebi, calent…
 3. Antònims inversos: L’afirmació d’un dels mots implica l’afirmació de l’altre ja que designen una mateixa realitat des de punts de vista diferents. Exemple: comprar /vendre,  mare/fill, victòria/ derrota, etc.

Què és la Sinonímia?

La sinonímia és la relació semàntica que s’estableix entre dues o més paraules per la semblança de significat. La Sinonímia total no existeix, ja que cada terme aporta un matís diferent o tendeix a usar-se en un context en concret. 

La sinonímia aproximada o parcial existeix quan els sinònims no tenen un significat igual o idèntic. Exemple: divertit, graciós, rialler, joiós, content. Tot i ser sinònims, cada un dels adjectius aporta un matís diferent amb la resta fent així que no hi hagi una coincidència plena entre elles.

Tipus de Sinonímia

 1. Sinonímia conceptual o total; Existeix quan coincideixen les caracteristiques conceptuals dels significats de dos termes. Exemple: ebri / borracho, casa / hogar.
 2. Sinonímia contextual o parcial; existeix quan els sinònims no tenen un significat igual o idèntic. Exemple: divertit, graciós, rialler, joiós, content. Tot i ser sinònims, cada un dels adjectius aporta un matís diferent amb la resta fent així que no hi hagi una coincidència plena entre elles.
 3. Sinonímia referencial. Paraules que aludeixen al mateix referent pero el significat és diferent. Exemple: gos / mascota, aigua / líquid.
 4. Sinonímia de connotació. Predominen les connotacions subjectives, els termes poden referir-se al mateix concepte semàntic sense tenir el mateix significat objectiu. Exemple: En Xavier és un mosntre, un salvatge o un bèstia.

Quan existeix la Polisèmia?

Existeix la Polisèmia quan dues o més paraules tenen més d’un significat.

 • Exemple: la paraula “ull” té un significat diferent per a cada una de les expressions; L’ull del gat, L’ull de l’escala, L’ull de l’agulla.

Quan dues paraules presenten una forma idèntica o molt semblant diem que són Homònimes.

 • Exemple: El sol es pon per l’Oest, Viu sol al vaixell, Ell sol anar-hi sempre.

Existeixen Falsos sinònims

Existeixen algunes series de parelles de mots que, de vegades per interferència d’una altra llengua, s’usen com a sinònims i no ho són.

 • espelma / vela (part d’un vaixell)
 • agafar / collir (arrencar d’una planta; arreplegar del sòl)
 • greix / grassa (adjectiu femení: que conté greix)
 • esport / deport (recreació, esbarjo)
 • tastar / provar (assajar, intentar; demostrar)
 • donar suport / recolzar (una cosa, descansar sobre un suport)
 • escorcollar / registrar (escriure en un registre)
 • eixugar / assecar (fer perdre a un cos la humitat que naturalment conté)
 • compondre / composar (imposar)
 • prendre / llevar (separar, treure)
 • adreça / direcció (acció de dirigir; recta segons la qual es mou un cos)
 • ciutat vella / casc antic (peça que cobreix i defensa el cap i que no és recent)